Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Praktyki

Program Erasmus+ Praktyki umożliwia studentom oraz świeżo upieczonym absolwentom odbycie zagranicznej praktyki w organizacji lub firmie zlokalizowanej w 32 krajach Europy.

Kandydaci zainteresowani zrealizowaniem praktyki Erasmus+ na Uniwersytecie Jagiellońskim powinni:

  • skontaktować się z koordynatorem wydziału/instytutu, w którym ma zostać zrealizowany staż (zalecamy przesłanie swojego cv oraz listu motywacyjnego) 
  • po otrzymaniu wstępnej zgody na przyjazd należy uzgodnić oraz podpisać porozumienie o programie praktyki (training agreement). Training agreement musi zostać podpisany przez wszystkie strony przed rozpoczęciem praktyki (praktykant, koordynator praktyk z uczelni wysyłającej, koordynator z UJ).

Po przyjeździe do Krakowa, każdy praktykant musi zarejestrować się w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych. Aby dokonać rejestracji, należy mieć przy sobie dokument tożsamości (lub paszport) oraz kopię ubezpieczenia zdrowotnego.

Studenci medycyny, którzy chcieliby odbyć praktykę w Szpitalu Uniwersyteckim (lub krakowskim szpitalu), powinni skontaktować się bezpośrednio z władzami Szpitalu.

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia praktykantom ubezpieczenia zdrowotnego, ani żadnej formy finansowania (praktykanci powinni otrzymać stypendium Erasmus+ od uczelni macierzystej). Praktykanci mogą ubiegać się o miejsce w domach studenckich UJ.