Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blended Intensive Programme (BIP)

Blended Intensive Programme (BIP) są to krótkie intensywne programy dotyczące wybranych zagadnień naukowych w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody nauczania. Tego typu mobilności organizowane są we współpracy kilku (min. trzech) uniwersytetów, które zrzeszone są w ramach Programu Erasmus+.

Program BIP składa się z części wirtualnej (uczestnicy BIP z różnych uniwersytetów wspólnie uczestniczą w zajęciach online) oraz stacjonarnej (uczestnicy BIP z różnych uniwersytetów spotykają się stacjonarnie w jednej z uczelni na min. 5 dni celem wspólnej realizacji zajęć). Oferta programów BIP kierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktorantów.

Kwalifikacja do Programu BIP prowadzona jest przez poszczególne jednostki UJ (Wydział, Instytut, Szkoła Doktorska). Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Kwalifikacji i Realizacji Programu Erasmus+ BIP dla studentów i doktorantów UJ.

W związku z realizacją wyjazdu w ramach BIP student/doktorant zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej w Działe Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ). Umowa określa kwotę stypendialną, która zostanie wypłacona uczestnikowi BIP na realizację wyjazdu. Podpisanie umowy finansowej ma miejsce w DOSZ lub w uzasadnionych sytuacjach korespondencyjnie. O terminie podpisania umowy uczestnik zostanie poinformowany przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych.

 

W dniu podpisania umowy w DOSZ należy dostarczyć poniższe dokumenty.

 • Learning Agreement for Blended Intensive Programme - część Before the Mobility. Należy uzupełnić I część dokumentu, tj. Before the Mobility (Tabelę A oraz Tabelę B) i uzyskać wymagane podpisy. W Tabeli A należy wskazać nazwę BIP, czas realizacji programu oraz punkty ECTS. W Tabeli B należy wpisać, w jaki sposób kurs zostanie uznany w jednostce macierzystej (np. jako wpis do suplementu/jako zaliczenie przedmiotu/dodatkowy kurs)
 • Formularz danych bankowych. Dokument musi być uzupełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany odręcznie.
 • Oświadczenie dotyczące wyjazdu na BIP w ramach Programu Erasmus+. W oświadczeniu student deklaruje: 
  • - posiadanie karty EKUZ ważnej przez cały okres pobytu na mobilności Erasmus+ Studia (dotyczy tylko obywateli Polski i osób ubezpieczonych w ramach NFZ). Posiadanie karty EKUZ jest nieobowiązkowe w przypadku mobilności realizowanych w krajach, które nie należą do UE i nie honorują karty EKUZ (np. w Turcji)
  • - posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które ważne jest przez cały okres pobytu w kraju, w którym realizowana będzie mobilność Erasmus+
  • Wykonanie testu językowego na platformie EU ACADEMY ze znajomości języka w którym realizowana będzie praktyka. Należy zapoznać się z instrukcjami do logowania i wykonania testu. W pierwszej kolejności należy zalogować się na stronie, wpisać English Learning Community and Resources, dołączyć do Community (Go to Community) i wykonać Placement Test znajdujący się pod spodem. Po zalogowaniu na własne konto EU Academy należy kliknąć w ikonę profilu, gdzie znajduje się zakładka "My certificates" / "My achievements". Po kliknięciu w zakładkę można dotrzeć do wygenerowanego certyfikatu z otrzymaną oceną). Wypełnienie testu językowego jest nieobowiązkowe dla osób, których język praktyki jest językiem ojczystym. 
  • - rejestrację wyjazdu w portalu Odyseusz (dotyczy tylko obywateli Polski). 
  • - zapoznanie się z Kartą Studenta Erasmusa+
  • - kapitał mobilności Programu Erasmus+ 

STYPENDIUM

Kwota stypendium na realizację wyjazdu na BIP odpowiada długości pobytu i wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej. Każdy dzień pobytu podlega finansowaniu według poniższych stawek.

 • Kwota dziennego stypendium przy pobytach od 5 do 14 dni: 70 €/dzień.
 • Kwota dziennego stypendium przy pobytach od 15 do 30 dni: 50 €/dzień.

DODATEK MNIEJSZE SZANSE

Powiększenie stawki stypendialnej przysługuje osobom, które w dowolnym semestrze roku akademickiego 2022/2023 pobierały stypendium socjalne lub osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Powiększenie stawki stypendialnej stanowi jednorazowa dopłata do kwoty stypendialnej:

 • na wyjazd przy pobytach od 5 do 14 dni: 100€
 • na wyjazd przy pobytach od 15 do 30 dni: 150€.

FINANSOWANIE DNI PODRÓŻY

Uczestnik może otrzymać jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów podróży w obie strony z tytułu korzystania z niskoemisyjnych środków transportu (Green Travel) w wysokości 50 euro oraz finansowanie do 4 dni podróży (jeśli podróż odbywa się w inne dni, niż BIP). Podróż niskoemisyjnym środkiem transportu musi odbyć się w obie strony środkiem komunikacji zbiorowej (autobus, pociąg) lub samochodem (carpooling – minimum dwóch pasażerów). Uczestnikom podróżującym samolotem/autem (w pojedynkę) będzie przyznany dodatkowy ryczałt na maksymalnie 2 dni na podróży, o ile podróż odbywa się w inne dni niż BIP. Podstawą wypłacenia dodatku Green Travel lub ryczałtu na maksymalnie 2 dni podróży jest dostarczenie deklaracji zrealizowanej podróży, a w przypadku korzystania z komunikacji zbiorowej (pociąg, autobus, samolot) także dostarczenie biletów za podróż w obie strony.

 

ZASADY WYPŁATY STYPENDIUM

Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach: 

 • I rata stanowi całość stypendium (w tym dodatek "mniejsze szanse" - jeśli dotyczy) i wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej w DOSZ. 
 • II rata stanowi dodatek za finansowanie dni podróży i wypłacana jest po powrocie do Polski i dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rozliczeniem mobilności w DOSZ.

 

Uczestnik BIP ma obowiązek dostarczyć niżej wymienione dokumenty do 30 dni po zakończeniu mobilności do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych lub mailowo na adres erasmus.ougtoing@uj.edu.pl