Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci studiów doktoranckich ubiegają się o wyjazd w ramach Erasmusa+ na takich samych zasadach, jak studenci studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich.

Możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W dużej mierze zależy to czy wyjeżdżasz z programu KA103 (Erasmus+ kraje programu) czy KA107 (Erasmus+ kraje partnerskie).

Erasmus+ KA103

W Erasmus+ KA103 biorą udział: kraje członkowskie UE (28), 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Erasmus+ KA107

W Erasmus+ KA107 biorą udział kraje poza UE, lista krajów i uczelni jest na bieżąco aktualizowana w zakładce sprawdź dokąd możesz wyjechać.

Wyjechać można tylko do uczelni zagranicznej z którą macierzysta jednostka (Twój instytut/wydział)  ma podpisaną umowę (współpracuje). Spis uczelni do których można wyjechać z poszczególnych instytutów/wydziałów dostępny jest tutaj. Na uczelni zagranicznej możesz odbyć część studiów na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej.

W przypadku braku środków przez uczelnię macierzystą student może wyjechać z "dofinansowaniem zerowym". Procedura ubiegania się o wyjazd z "dofinansowaniem zerowym" jest taka sama jak wyjazd z przyznanym stypendium.

Siła wyższa oznacza nieprzewidywalną sytuację wyjątkową lub nieprzewidywalne wydarzenie wyjątkowe, będące poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego błędu lub zaniedbania. Każdą taką sytuację, która spowoduje przerwanie stypendium należy niezwłocznie zgłosić do DOSZ. Uczestnik zobowiązany będzie do opisania zdarzenia, napisania podania do uznania jego przypadku za „siłę wyższą", dołączenia Confirmation of stay z datami przyjazdu i powrotu, LAS oraz potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej np. zaświadczenie lekarskie. Podanie za pośrednictwem DOSZ zostaje przesłane do Narodowej Agencji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia student może zachować proporcjonalną część stypendium do długości pobytu na uczelni zagranicznej a pozostała część stypendium pozostaje do zwrotu. W przypadku negatywnego rozpatrzenia podania stypendium podlega całkowitemu zwrotowi jeśli długość pobytu na uczelni partnerskiej stanowi mniej niż 90 dni.

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.