Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus

Ważna informacja dotycząca wyjazdów zagranicznych

W nawiązaniu do zarządzenia nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 11 kwietnia 2021 roku i zarządzenia nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 12 kwietnia 2021 roku do dnia 18 kwietnia 2021 roku informujemy, iż ograniczenia w zakresie wyjazdów zagranicznych nie dotyczą wyjazdów już rozpoczętych oraz tych, na które udzielono zgody do dnia 25.03.2021 r. włącznie.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę.

O wyjazd może ubiegać się każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego zarejestrowany na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, magistra lub doktora bez względu na narodowość. Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat za studia (należy w tym celu napisać podanie do dziekana wydziału po zakwalifikowaniu się do programu Erasmus+).