Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ Informacje podstawowe

Zapraszamy do dołączenia do naszej FB grupy - Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing. Dzięki temu będziesz mógł skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.

______________________________________________________________________________________

W dniu 05.09.2022 rusza nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Studia w roku akademickim 2022/2023 (wyjazdy tylko w semestrze letnim). Szczegóły w zakładce "Rekrutacja".

Aktualna oferta uczelni przeznaczona dla Ciebie znajduje się w systemie USOSweb w zakładce wymiana studencka. Listę wszystkich uczelni współpracujących z poszczególnymi wydziałami/instytutami znajduje się tutaj oraz na stronie DWM (w zobacz również po lewej stronie).

Wyjazd i studiowanie w ramach programu Erasmus+ jest unikalnym doświadczeniem.

Cieszymy się, że jedziesz i już Tobie zazdrościmy :)

Ten wyjazd jest nieco podobny do wyjazdu wakacyjnego: oglądamy mapy, czytamy blogi tych którzy już byli, pytamy znajomych, kompletujemy zawartość walizki. Tylko... wyjazd "na Erasmusa" to pobyt nie przez 2 tygodnie, ale przez 20 tygodni lub więcej. Zatem aby skorzystać z wyjazdu, warto do niego się przygotować.

Proponujemy udział w 3 warsztatach pomagających w przygotowaniu się i osobistym skorzystaniu z wyjazdu w ramach Erasmus+.

Warsztat to połączenie:

 • refleksji i odpowiedzi na pytania dotyczące swojego wyjazdu,
 • czerpanie z doświadczeń i oczekiwań podobnych Tobie przyszłych Erasmusowców
 • oraz tych, którzy byli, skorzystali i wrócili szczęśliwi z przekonaniem, że "Erasmus makes a Union"

Warsztaty prowadzą praktycy zajmujący się koordynacją programów, opieką nad studentami Erasmus+, wyjeżdżający wraz ze studentami do nowych lokalizacji.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Termin: zostanie podany wkrótce.

Szczegółowy program:

Warsztat I

" Co mam spakować do swojej walizki podróżnika"

To co zauważymy podczas wyjazdu w dużym stopniu zależy od naszego nastawienia i potrzeb. Im bardziej jesteśmy świadomi swoich oczekiwań, tym większa szansa satysfakcjonującego wyjazdu. Jeśli wiemy co jest dla nas wartościowe, tym łatwiej znajdziemy właśnie te cenne elementy w osobistych doświadczeniach podczas wyjazdu.

Warsztat I skupia się wokół następujących zagadnień:

 • jak rozpoczynam kontakt w nowym miejscu, czyli jaki jest mój osobisty wizerunek
 • czego szukam podczas wyjazdu, czyli jakie są moje osobiste wartości
 • czy kogoś zainteresuję, czyli moje mocne strony
 • moje wartości, styl życia są wartościowe dla gospodarzy - studium przypadku tych którzy byli już na Erasmus+

Warsztat II

"Co się dzieje w miejscu, do którego jadę"

Erasmus+ to doświadczenie innej kultury, nie tylko kultury kraju, ale i specyficznej kultury uczelni goszczącej oraz grupy studentów, tak jak Ty korzystających z wymiany. Zdarza się, że studenci Erasmus+ tworzą swoistą zamkniętą społeczność przebywająca w odmiennej dla nich kulturze - swego rodzaju zamkniętą stację kosmiczną na obcej planecie. Jak skorzystać z różnorodności, jak nie zamknąć się  "w erasmusowej bańce". Czy w związku z pobytem w środowisku o innej kulturze może być niebezpiecznie i jak nie urazić gospodarzy.

Warsztat II skupia się wokół następujących zagadnień:

 • życie na "Erasmusowej planecie", czyli 24 godziny z życia studenta podczas wymiany
 • różnice kulturowe realne i stereotypowe
 • najczęstsze pytania po przybyciu na uczelnię goszczącą - techniczna strona
 • "błędy wieku dziecięcego" czyli problemy, wpadki, lapsusy wynikające z różnic międzykulturowych

Warsztat III

" Z czym chcę wrócić do domu "

Wyjazd na stypendium Erasmus+ warto traktować jako wyprawę, z każdej wracamy z przeżyciami, ale i z "trofeami". Aby przywieźć wartościowe doświadczenia i wzbogacające nas umiejętności pomyśl przez chwilę o sobie jako o osobie kierującej wyprawą na Mount Everest. Udane ekspedycje są dobrze zarządzane. Wytrawni eksploratorzy potrafią połączyć przeciwieństwa: są wytrwali, jednak nie dążą do celu za wszelką cenę. Podczas trzeciego warsztatu przećwiczymy elementy związane z osiąganiem osobistych celów wyjazdowych - skorzystamy ze sposobów zaczerpniętych dla najlepszych praktyk.

Warsztat III skupia się wokół następujących zagadnień:

 • co przywieźli podróżnicy z wcześniejszych wypraw Erasmusowych+; czy chcę tego samego, czy moje oczekiwania są inne?
 • jak definiować poprawnie: osobiste cele, elementy strategii, alternatywne scenariusze
 • możliwe trudności i jak do nich podchodzić, kto może mnie wesprzeć i jak korzystać ze wsparcia
 • jak zwiększyć swoją wytrwałość w osiąganiu wyznaczonych celów
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+ KA 103

UWAGA: Szwajcaria została wyłączona z programu Erasmus+. Można aplikować na wyjazd do Szwajcarii lecz wyjazdy te nie będą finansowane z budżetu programu Erasmus+ lecz przez rząd szwajcarski (Program SEMP). Stawki stypendialne zostaną podane przez stroną szwajcarską w terminie późniejszym.

Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

 

Harmonogram II Rekrutacji na program Erasmus+ 2022/2023:

 

05 - 11.09.2022 – czas trwania II Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb,
 

12 - 18.09.2022 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,

 

19 - 25.09.2022 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki,

 

26.09 - 02.10.2022 - ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb

 

 

* Każda jednostka biorąca udział w rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia może indywidualnie zmienić harmonogram rekrutacji dlatego sprawdź koniecznie na stronie internetowej swojego instytutu/wydziału dokładne daty trwania rekrutacji!

Lista instytutowych/wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ znajduje się [tutaj]

Listę uczelni zagranicznych, do których możesz wyjechać znajdziesz w systemie USOSweb (zakładka Wymiana studencka). 

Kryteria kwalifikacyjne należy sprawdzać na stronie swojej jednostki macierzystej UJ. Zbiorcza lista kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich jednostek biorących udział w programie Erasmus+ Studia dostępna jest [tutaj]

 • Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach!
 • Wniosek przez system USOSweb należy złożyć w ramach swojej jednostki aplikując na inną alternatywną uczelnię.
 • Nie ma możliwości złożenia wniosku przez system USOSweb do jednostki innej niż macierzysta.
 • O miejsce ubiegać się można w procedurze odwoławczej, pod warunkiem, że miejsca nie zostaną wykorzystane przez studentów macierzystych. Sprawdź koniecznie terminarz rekrutacji w poszczególnych jednostkach.
 • Aby ubiegać się o wyjazd z puli innego instytutu/wydziału niż macierzysta jednostka należy uzyskać:
  • Zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie na program Erasmus+ studenta z innej jednostki niż przewiduje to umowa (zgoda może być mailowa)
  • Zgodę Koordynatora jednostki macierzystej [do pobrania]
  • Zgodę Koordynator jednostki z której chcemy ubiegać się o wyjazd. W tym celu należy dostarczyć mu zgodę koordynatora macierzystego oraz dopytać jakie dokumenty należy do niego złożyć i w jakim terminie.
  • Podpisaną zgodę przez obydwu koordynatorów należy dostarczyć do DOSZ, ul. Ingardena 6 pokój 1.19.
 • UWAGA! Koordynator może w ogóle nie udostępniać swoich miejsc dla studentów spoza jednostki

Można wyjechać na jeden semestr (zimowy lub letni) lub na cały rok akademicki (w zależności od warunków współpracy). 

1 semestr = 5 miesięcy

1 rok akademicki = 10 miesięcy

 

PRZEDŁUŻENIE

Przedłużenie mobilności na kolejny semestr

Chęć przedłużenia mobilności należy zgłosić do DOSZ najpóźniej w przeciągu 4 miesięcy od momentu rozpoczęcia stypendium, przesyłając dokument "Zgoda na przedłużenie" podpisany przez koordynatora uczelni zagranicznej oraz wydziałowego/instytutowego koordynatora UJ. Przedłużenie o kolejny semestr jest możliwe w ramach jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego na semetr letni (łącznie na cały rok akademicki). 

Przedłużenie w związku z dłuższym pobytem

Jeśli okres planowanej mobilności będzie dłuższy niż okres finansowania wskazany w umowie finansowej, należy ten fakt zgłosić do DOSZ nie później niż 30 dni przed upływem okresu finansowania. Po otrzymaniu informacji DOSZ przygotuje aneks do umowy finansowej, który musi zostać podpisany przez studenta oraz uczelnię. 

Student może obliczyć czas trwania mobilności za pomocą kalkulatora długości pobytu. W pliku należy wskazać datę rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności, a kalkulator obliczy właściwy okres trwania mobilności. 

SKRÓCENIE DŁUGOŚCI POBYTU

Istnieje możliwość skrócenia całorocznego stypendium tylko na wyjazd na jeden semestr. W tym celu musisz złożyć do nas pisemną rezygnację z jednego semestru.

REZYGNACJA

W celu dokonania rezygnacji z przyznanego stypendium należy złożyć osobiście lub przesłać skan oświadczenia o rezygnacji do DOSZ. Prosimy o przesyłanie jak najszybciej informacji o rezygnacji, aby inni studenci mieli jeszcze szansę na wyjazd. Prosimy o nieblokowanie miejsc!

 

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus+ koniecznie sprawdź czy dopełniłeś poniższych formalności. 

 • Learning Agreement for Studies część Before the Mobility (podpisany przez koordynatora UJ i zagranicznego). W przypadku różnic programowych zobowiązany jesteś do wypełnienia Aneksu do LAS
 • Podpisanie umowy finansowej w DOSZ
 • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych
 • Dostarczenie kserokopii karty EKUZ
 • Dostarczenie kserokopii dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie kosztów leczenia) 
 • Rejestracja w systemie Odyseusz
 • wpis na kolejny rok akademicki 2022/2023
 • wypełnienie testu językowego OLS  

Wypłata stypendium jest zlecana w momencie, gdy student zgłosi w DOSZ dopełnienie formalności. Stypendium wpłynie na konto w terminie do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia.

Życzymy powodzenia na stypendium Erasmus+!

Stypendystów rozliczających się z programu Erasmus+ wyjazdy na studia obowiązuje elastyczność długości pobytu - 5 dni. Oznacza to, że pobyty stypendialne krótsze o 5 dni niż określa to umowa finansowa, zachowują przyznane stypendium w całości. Studenci, których pobyt był krótszy niż 5 dni, zachowują stypendium w całości. Studenci, których wyjazd jest dłuższy od czasu uzgodnionego w umowie mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium, zgłaszając do DOSZ taką chęć mailowo na co najmniej miesiąc przed planownaym zgodnie z umową zakończeniem pobytu w ramach programu Erasmus+.
Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się niezależnie w 2 miejscach: 

 • w Dziale Obsługi Studentów Zagranicznych (DOSZ) oraz
 • w swoim wydziale/instytucie;
 • Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u koordynatora instytutowego/wydziałowego. Dane kontaktowe znajdują się tutaj;
 • Wymagane są KOPIE następujących dokumentów (oryginały można zatrzymać dla siebie!). W biurze nie świadczymy usługi ksero - należy przynieść gotowe kopie dokumentów:
 1. Learning Agreement for Studies: wymagane części: "Before the Mobility", "During the Moblility" - jeśli były zmiany oraz  "After the Mobility" (LAS) - dokument/y muszą być kompletnie podpisane! Wymagane są następujące podpisy: studenta + polskiego koordynatora instytutowego/wydziałowego + zagranicznego koordynatora; Dokumenty z brakiem któregokolwiek podpisu NIE będą przyjmowane!
 2. Transcript of records - dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records = Tabela C w After the Mobility.* W przypadku realizowania Projektu badawczego (Research Project) zamiast Transcript of records dostarczany jest Certificate - potwierdzenie odbycia Projektu badawczego;
 3. Confirmation of stay - dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej. Akceptowane są również inne zamienniki pod warunkiem, że widnieją na nim daty przyjazdu i wyjazdu (dd/mm/rrrr);
 4. Wypełnienie raportu on-line MT+ - wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy. Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.
 5. Wypełnienie testu językowego po powrocie ze stypendium. 

Rozliczyć należy się do 30 dni po zakończeniu pobytu w uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, mailowo lub przesłać pocztą tradycyjną. Należy dostarczyć KOMPLET dokumentów;
Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnieniem Transcript of records przedłużamy rozliczonie do miesiąca;

 

WAŻNE:


W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 150 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie
 

W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:

 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 150 dniom pobytu na uczelni zagranicznej;
 • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej
 • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 300 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium III rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 270 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • Stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+ lecz orientacyjnie można sprawdzić za pośrednictwem kalkulatora długości pobytu.

Erasmus+ Online Linguistic Support 

 • Zobacz wskazówki do logowania i wypełnienia testu OLS tutaj
 • Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ zobowiązani są do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS).
 • Jeśli wśród 23 dostępnych języków nie ma języka, w którym student będzie studiował za granicą lub realizował praktykę to student nie musi podać nazwy języka i wypełnić testu biegłości językowej przed i po mobilności.
 • Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu
 • Test biegłości językowej - Mobility Participants User Guide for Assessment
  • jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności
  • wynik testu nie ma wpływu na wyjazd - służy jedynie do weryfikacji znajomości języka obcego przed i po mobilności
  • student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;
 • Harmonogram działań
 1. Każdy student UJ zakwalifikowany na wyjazd na częściowe studia za granicą i/lub praktykę zagraniczną, jest zobowiązany przed wyjazdem na stypendium do wypełnienia testu językowego on-line.
 2. Stypendysta otrzyma mailowo licencję z systemu OLS z prośbą o wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej przed mobilnością.
 • Obowiązek wypełnienia testów biegłości językowej przed i po mobilności w jednym z 11 języków dostępnych w systemie OLS będzie zawarty w umowie finansowej na wyjazd na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+. 
  • Kurs językowy on-line obejmuje następujące elementy:
  • Kusy są nieobowiązkowe
  • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie;
  • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują;
  • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników);
  • news ;
  • level test:  test na zakończenie kursu on-line 
  • zachęcamy do udziału w kursie językowym!
 • Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/ będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS; 
 • Drugi obowiązkowy test językowy student pisze po powrocie ze stypendium;  
 • Testy mają na celu sprawdzenie wzrostu umiejętności językowego podczas stypendium

Studenci mogą otrzymać dofinansowanie UE jako wkład w ich koszty podróży i utrzymania ponoszone w czasie studiów za granicą. Kwoty te są określane przez Narodowe Agencje.
Dofinansowanie UE przyznane studentom będzie zależało od kierunku ich mobilności zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Grupa 1 - mobilność do krajów o zbliżonych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych;
 • Grupa 2 - mobilność do krajów o wyższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich;
 • Grupa 3 - mobilność do krajów o niższych kosztach utrzymania: studenci otrzymają dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych.

Stypendium na jeden semestr zostało uśrednione na długość 5 miesięcy a na rok akademicki wynosi 10 miesięcy.
Wyjazdy na studia (SMS) w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 -  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

520

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

520

Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północa, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Serbia, Turcja, Węgry,

450