Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Strefa koordynatora

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Kontakt dla Koordynatorów Erasmus+

Małgorzata Woźniak

Kierownik projektu Erasmus+ KA103, Erasmus+ KA107 i POWER

tel. (+48-12) 663-2676

 

Web Content Display Web Content Display

Informacje dla Koordynatorów Erasmus+

Procedura podpisywania i odnawiania umów Erasmus+

Koordynatorzy instytutowi i wydziałowi odpowiedzialni są za negocjowanie, przygotowanie podpisu oraz odnawianie umów.

Nowe oraz odnowione umowy podpisuje kierownik jednostki. Kopię podpisanej obustronnie umowy należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej UJ do pani Izabeli Zawiskiej mailowo: izabela.zawiska@uj.edu.pl lub osobiście ul. Czapskich 4, pok. 25, tel. 12-663-3013).

Negocjując z partnerami zagranicznymi sprawy wyjazdów/wymiany studentów należy dążyć do precyzyjnego określenia programu studiów dla studentów biorących udział w wymianie. Należy również pamiętać o sprawach bytowych studentów (opłaty za akademik, wyżywienie, ubezpieczenie itp.).

Lista koordynatorów Erasmus+ wydziałowych i instytutowych

Listę koordynatorów można pobrać tutaj.