Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakwaterowanie

Uniwersytet oferuje zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w domu studenckim Bursa Jagiellońska, Piast, Żaczek i Bydgoska C/D. Informacja na temat domów studenckich:

 • Przyznawanie miejsc w domach studenckich UJ uczestnikom programu Erasmus+ reguluje Zarzadzenie nr 58 Rektora UJ z 12 lipca 2016 r.
 • Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na wniosek uczestnika programu. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na platformie zdalnego nauczania.
 • Złożenie wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim jest możliwe tylko po otrzymaniu listu akceptacyjnego.
 • Uczestnik programu, który zrezygnuje z otrzymanego miejsca w domu studenckim przed dokonaniem zakwaterowania, jest zobowiązany zgłosić ten fakt Działowi Obsługi Studentów Zagranicznych.
 • Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą miejsc Uniwersytet nie jest w stanie zapewnić zakwaterowania wszystkim uczestnikom programu.

 • Miesięczna opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi ok. 450 zł (1 euro = ok. 4,20 zł). Cudzoziemców obowiązuje również jednorazowa zwrotna kaucja w wysokości jednokrotności opłaty miesięcznej, którą należy uiścić podczas kwaterowania. Niezbędna będzie również fotografia do karty mieszkańca.
 • Miejsca w konkretnych pokojach są przydzielane przez Radę Mieszkańców i Administrację Domu Studenckiego. Chęć zamieszkania z wybranym współlokatorem należy wskazać we wniosku w USOSweb i zgłosić bezpośrednio w Domu Studenckim podczas kwaterowania.
 • Pokoje mają podstawowe wyposażenie: łóżko, stół, szafa, pościel, lampka nocna. Kuchnie nie są wyposażone w talerze ani garnki, zazwyczaj nie ma również lodówek. W niektórych domach studenckich znajdują się stołówki.

D.S Bydgoska (bloki B, C/D)

ul. Bydgoska 19

30-056 Kraków

bydgoska@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 63 87 789

D.S. Żaczek

Aleja 3 maja 5

30-063 Kraków

Zaczek@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 62 21 100

D.S. Bursa Jagiellońska

ul. Śliska14

30-516 Kraków

bursa_kasa@wp.pl

tel.: 12 65 61 266

D.S. Nawojka

ul. Reymonta 11

30-059 Kraków

nawojka@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 37 81 300

D.S. Piast

ul. Piastowska 47

30-067 Kraków

piast@bratniak.krakow.pl

tel.: 12 62 23 300

D.S. Akropol (AGH)

ul. Tokarskiego 1

30-072 Kraków

www.miasteczko.agh.edu.pl

 

 • Semestr zimowy/cały rok akademicki:

19 – 25 lipca 2021 r. – I tura składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim,

28 lipca 2021 r. – ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców I tury,

30 sierpnia – 5 września 2021 r. – II tura składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim (o ponowne rozpatrzenie),

8 września 2021 r. – ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców II tury.

 • Semestr letni:

17 – 23 stycznia 2022 r. – I tura składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim,

26 stycznia 2022 r. – ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców I tury,

31 stycznia – 6 lutego 2022 r. – II tura składania przez uczestników programu wniosków o przydział miejsca w domu studenckim (o ponowne rozpatrzenie),

9 lutego 2022 r. – ostateczny termin przyznania miejsc w domach studenckich dla wnioskodawców II tury.

 • Oferta wolnych mieszkań i pokoi w Krakowie jest bardzo duża. Miesięczny koszt wacha się między 400 a 2000 PLN, w zależności od usytuowania mieszkania, wielkości itd;
 • W przypadku poszukiwania prywatnego zakwaterowania warto skontaktować się z Biurem Pośrednictwa Mieszkań i Pracy Fundacji „Bratniak", Bratnią Pomocą Akademicką (ul. Św. Anny) lub Erasmus Student Network, organizacją studencką na Uniwersytecie Jagiellońskim, która pomaga zagranicznym studentom w znalezieniu mieszkania lub pokoju.