Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjeżdżający studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

O dodatkowe fundusze na ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą ubiegać się:

  • Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym semestr wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+
  • Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na stypendium w ramach programu Erasmus+ (studia i praktyki)

Polecamy także Dział ds. Osób Niepełnosprawnych który za swoją misję stawia wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie i wdrażanie racjonalnych adaptacji mających na celu równe ich traktowanie w dostępie do edukacji